Zpracování osobních údajů

Udělením souhlasu s obchodními podmínkami svolujete, aby společnost Dobromarket s.r.o. se sídlem Jihlavská 692/2a, 664 41 Troubsko, identifikační číslo: 08954461, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, provozovatel internetového obchodu www.topzahradninabytek.cz (dále jen „Správce“) v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů, zpracovávala tyto vaše osobní údaje podle následujících kategorií:

Kategorie osobních dat:

Shromažďujeme různé osobní údaje v závislosti na tom, které z našich služeb využíváte.

Pokud u nás nakupujete, shromažďujeme:

 • Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, fakturační adresu, telefonní číslo.
 • Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy – nakoupené produkty, zákaznický segment, objem poskytnutých slev.

Pokud jste se u nás zatím pouze zaregistrovali, shromažďujeme:

 • Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, fakturační adresu, telefonní číslo.

Pokud od nás odebíráte marketingové zprávy na základě přihlášení k odběru newsletteru, shromažďujeme:

 • E-mailovou adresu

Dále zpracováváme tyto osobní údaje:

 • Údaje z komunikace mezi naší společností a zákazníkem
 • Záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných správcem

Účel zpracování osobních dat:

Abychom mohli poskytovat nabízené služby a zlepšovat je k Vaší spokojenosti, zpracováváme Vaše osobní údaje pro následující účely:

 • Zpracování objednávky zboží nebo služeb objednaných ať už prostřednictvím naší webové stránky, e-mailem nebo zákaznické linky. Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy a u vybraných údajů na splnění právních povinností (např. účetní doklady).
 • Upozornění na dostupnost zboží. V případě, že požádáte o hlídání dostupnosti zboží, zpracujeme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu.
 • Komunikace. Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s vámi a jejímu individuální přizpůsobování. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem, nebo jinou formou, abychom vám pomohli s dokončením Vaší objednávky, sdělili vám aktuální stav vaší žádosti, objednávky nebo reklamace nebo k ní od Vás získali další informace nebo Vás upozornili, že musíte provést akci nutnou k zachování aktivního stavu vašeho účtu.

Marketingové nabídky

 • Newsletter do e-mailu (obchodní sdělení). Zasíláme Vám obchodní sdělení ohledně nových produktů, zajímavostí z oboru a rad pro správné používání našich produktů. Tato obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v každém emailu. Pro odhlášení z odběru můžete také přímo kontaktovat náš zákaznický servis nebo pověřence na ochranu osobních údajů. V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat. Začneme je opět využívat, pokud je zaregistrujete nebo si je výslovně vyžádáte.
 • Marketingové nabídky, které se vám zobrazují nebo mohou být zaslány e-mailem, mohou být vybrány na základě dalších informací, které jsme o vás v průběhu času získali podle kontaktních údajů, demografických údajů, oblíbených položek a údajů o používání z našich produktů a webů (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prohlížečem, údaje o proklicích, zobrazených obchodních sděleních, navštívených produktech).

Máte právo kdykoliv bezplatně vznést námitku proti těmto zpracováním. Kontaktní údaje jsou uvedeny na konci tohoto oddílu obchodních podmínek.

Předání osobních údajů třetím stranám:

Osobní údaje, k jejichž zpracování jste udělili svůj souhlas, mohou pro nás zpracovávat i další subjekty a to pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.

Jedná se o:

 • Přepravce a dodavatele zboží za účelem dodání Vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy
 • Další poskytovatelé služeb, třetí strany, zapojené do zpracování dat (např. účetní firma)
 • Veřejné orgány (např. policie)
 • Internetové portály umožňující přímý nákup zboží a služeb (např. vyhledávač Heuréka)
  • Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky (Heureka.cz), do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.
 • Internetové portály zajišťující měření konverzí a remarketing (např. služba Google AdWords)

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za toto zpracování správce zodpovědnost. Toto zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

Doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme

 • po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj po dobu objednávky a záruční doby.
 • 1 rok od skončení záruční doby z důvodu řešení potencionálních sporů.
 • po dobu, po kterou je správce povinnen uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady, např. faktury vystavené správcem, jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.
 • Souhlas pro upozornění na dostupnost zboží zůstává v platnosti do doby odeslání informace o dostupnosti, nejdéle však po dobu 1 roku nebo do jeho odvolání.
 • Souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu 3 let nebo do odvolání.
 • Komunikace 2 roky.

Zabezpečení osobních údajů

 • Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.
 • U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.
 • Přístup do vašeho zákaznického účtu je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v zákaznickém účtu se vždy odhlásili (pouze zavření okna prohlížeče Vás z účtu neodhlásí), a to zejména tehdy, jestli používáte počítač společně s jinými uživateli. Správce nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže by tuto situaci správce přímo způsobil.

Odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, které jsou praktické a obsahují relevantní informace. Upozorňujeme, že tyto stránky mohou být vlastněny a provozovány dalšími společnostmi a organizacemi a mají jiné zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů. Naše společnost nemá žádnou kontrolu a nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli informace, materiál, produkty nebo služby obsažené nebo přístupné prostřednictvím těchto webových stránek.

S výše uvedeným zpracováním vyjmenovaných osobních údajů udělujete svůj výslovný a informovaný souhlas, který ale můžete vzít kdykoliv zpět. Stačí například zaslat e-mail nebo dopis na adresu naší společnosti.

Top Zahradní Nábytek
Jihlavská 2a
664 41 Troubsko
e-mail: info@topzahradninabytek.cz

Podle zmíněného nařízení GDPR o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít svůj souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás zprávy o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • požadovat po nás vysvětlení důvodu zpracování osobních údajů
 • požádat o přístup k těmto údajům, které můžete opravit nebo aktualizovat
 • požadovat po nás smazání svých osobních údajů
 • obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít pochybnosti o dodržování povinností se zpracováním osobních údajů z naší strany